Sam dây và cáp
Sam dây và cáp

Optical Fiber Cable

CÁP QUANG CỐNG KIM LOẠI

CÁP QUANG CỐNG KIM LOẠI

Sợi quang được dùng là loại đơn mode – chiếc suất bậc và là vật liệu thủy tinh chất lượng cao theo khuyến nghị ITU-T G.652.D và TCVN 8665: 2011.
Tuổi thọ phải đạt ≥ 15 năm.

Liên hệ với chúng tôi

Cấu trúc

Thông số kỹ thuật

Đóng gói