Sam dây và cáp
Sam dây và cáp

Cáp sợi quang

CÁP QUANG CỐNG KIM LOẠI

CÁP QUANG CỐNG KIM LOẠI

Sợi quang được dùng là loại đơn mode – chiếc suất bậc và là vật liệu thủy tinh chất lượng cao theo khuyến nghị ITU-T G.652.D và TCVN 8665: 2011.
Tuổi thọ phải đạt ≥ 15 năm.

Liên hệ với chúng tôi

Cấu trúc

Vui lòng xem File đính kèm CÁP QUANG CỐNG KIM LOẠI – TREO KIM LOẠI TAI LIEU KY THUAT.VEBSITE

Vui lòng xem File đính kèm CÁP QUANG CỐNG KIM LOẠI 48FO TCKTCQ-CKL1-LTxx 48FO 96FO SM G 652D OFC Quang Cong KL

Vui lòng xem File đính kèm CÁP QUANG CỐNG KIM LOẠI 12/16/24 FO CHI TIEU KY THUAT CQ CONG KIM LOAI 12-24

Vui lòng xem File đính kèm CÁP QUANG CỐNG KIM LOẠI 8 FO MIDSPAN G.652.D CAP 8FO MIDSPAN G.652.D

Thông số kỹ thuật

Vui lòng xem File đính kèm CÁP QUANG CỐNG KIM LOẠI – TREO KIM LOẠI TAI LIEU KY THUAT.VEBSITE

Vui lòng xem File đính kèm CÁP QUANG CỐNG KIM LOẠI 48FO TCKTCQ-CKL1-LTxx 48FO 96FO SM G 652D OFC Quang Cong KL

Vui lòng xem File đính kèm CÁP QUANG CỐNG KIM LOẠI 12/16/24 FO CHI TIEU KY THUAT CQ CONG KIM LOAI 12-24

Vui lòng xem File đính kèm CÁP QUANG CỐNG KIM LOẠI 8 FO MIDSPAN G.652.D MIDSPAN CAP 8FO MIDSPAN G.652.D

Đóng gói