Sam dây và cáp
Sam dây và cáp

Thông tin dự thầu

Sacom Dây và cáp

TCKT-FTTH LSZH – TTCU TP.HCM

26/04/2024
Sacom Dây và cáp

TCKT-DAC2-VT.TPHCM

06/03/2024
Sacom Dây và cáp

TCKT-DU6 MID

21/11/2023
Sacom Dây và cáp

TCKT-CAT 5E_VT.TPHCM

27/10/2023
Sacom Dây và cáp

TCKT-VT_TP.HCM

23/05/2023
Sacom Dây và cáp

TCKT -VT BEN TRE – 24FO G.652D

09/05/2023
Sacom Dây và cáp

TCKT – 1FO – LLDPE_VT DAKLAK

21/12/2022
Sacom Dây và cáp

TCKT-96FO_VTTPHCM

14/12/2022