Sam dây và cáp
Sam dây và cáp

Dây điện từ

Dây điện từ tròn 3 lớp

Cấu trúc

Thông số kỹ thuật

Đóng gói