Sam dây và cáp
Sam dây và cáp

Copper Wire

Dây đồng mềm 2.6 mm

Cấu trúc

Thông số kỹ thuật

Đóng gói