Sam dây và cáp
Sam dây và cáp

Copper Wire

Dây đồng sợi đơn kích thước nhỏ

Cấu trúc

Thông số kỹ thuật

Đóng gói