Sam dây và cáp
Sam dây và cáp

(Tiếng Việt) CÁP QUANG CỐNG KIM LOẠI

(Tiếng Việt) CÁP QUANG CỐNG KIM LOẠI

(Tiếng Việt) Sợi quang được dùng là loại đơn mode – chiếc suất bậc và là vật liệu thủy tinh chất lượng cao theo khuyến nghị ITU-T G.652.D và TCVN 8665: 2011.
Tuổi thọ phải đạt ≥ 15 năm.

Contact us

Structure

(Tiếng Việt) Vui lòng xem File đính kèm TCKTCQ-CKL1-LTxx 48FO 96FO SM G 652D OFC Quang Cong KL

Technical specification

(Tiếng Việt) Vui lòng xem File đính kèm TCKTCQ-CKL1-LTxx 48FO 96FO SM G 652D OFC Quang Cong KL

Package