Sam dây và cáp
Sam dây và cáp

Optical Fiber Core Cable

Dây thuê bao quang treo dạng dẹt

Cấu trúc

Thông số kỹ thuật

Đóng gói