Sam dây và cáp
Sam dây và cáp

Optical Fiber Cable

CÁP QUANG TREO KIM LOẠI VÀ PHI KIM LOẠI

CÁP QUANG TREO KIM LOẠI VÀ PHI KIM LOẠI

Sợi quang được dùng là loại đơn mode – chiếc suất bậc và là vật liệu thủy tinh chất lượng cao theo khuyến nghị ITU-T G.652.D và TCVN 8665: 2011
Tuổi thọ phải đạt ≥ 15 năm.

CÁP QUANG TREO KIM LOẠI VÀ PHI KIM LOẠI

CÁP QUANG TREO KIM LOẠI VÀ PHI KIM LOẠI

Liên hệ với chúng tôi

Thông số kỹ thuật

Đóng gói