Sam dây và cáp
Sam dây và cáp

Optical Fiber Core Cable

Cáp quang luồn cống

Cấu trúc

Thông số kỹ thuật

Đóng gói