Sam dây và cáp
Sam dây và cáp

Copper core cable

Cấu trúc

Thông số kỹ thuật

Đóng gói