Sam dây và cáp
Sam dây và cáp

Copper core cable

Cáp treo ngoài trời hình số 8

Cấu trúc

Thông số kỹ thuật

Đóng gói