Sam dây và cáp
Sam dây và cáp

Bus bar

Thanh cái cạnh tròn

Cấu trúc

Thông số kỹ thuật

Đóng gói